Vi utför service för underhåll av elkraftsanläggningar. Allt från enkla serviceuppdrag till totalentreprenader avseende UPS, DC-system, batterier, övertonsfilter och dieselgeneratorer. Vi utför batteriprovning, belastningsprovning med vattenkylda belastningar. Vårt mål är att alla kunder skall bli kontaktade för en åtgärdsplan inom 24 timmar. Hög tillgänglighet- det går alltid att prata direkt med en serviceingenjör hos oss!
Samarbetar med Svenska El & Teleteknik för att komplettera med elteletekniska lösningar och därmed bli en attraktivare totalleverantör av service och nyinstallation inom el, tele, data, elektronik samt styr & regler.

Vid våra årliga underhållsbesök gör vi en helhetssyn samtidigt som vi kontrollerar status på anläggningens funktion och dess ingående komponenter såsom batterier, kondensatorer, kabelförband m.m.

Servicepoolen
Lorensviksvägen 8
183 63 Täby
Tel: 08-630 00 94